هتل پارس
هتل پارس

چهار راه فرهنگیان

هتل جهانگردی
هتل جهانگردی

بلوار جمهوری اسلامی _ نبش چهار راه شفا

اقامتگاه بوم گردی ترنج _ شهداد
اقامتگاه بوم گردی ترنج _ شهداد

شهر شهداد _ خیابان فرهنگ _ خیابان تمدن _ تمدن 4 _ درب سوم