مراکز فروشگاهی
خدمات قضایی و انتظامی
مراکز تربیتی و مشاوره
وکلاء و کارشناسان دادگستری
مدارس ، مراکز علمی ، حوزوی و دانشگاهی
مراکز آموزشی و آموزشگاهی
اماکن تاریخی و موزه ها
مراکز تفریحی و بازی
مراکز و اماکن ورزشی
مراکز اقامتی ، گردشگری و تفریحگاه ها